BIỂU MẪU TĂNG NI
TN01
LÝ LỊCH TĂNG NI
TN02
SƠ YẾU LÝ LỊCH
TN03
ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA
TN04
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI
TN05
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO
TN06
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI NI
TN07
ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA
TN08
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO NI
TN09
ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI
TN10
ĐƠN XIN NHẬP HẠ
TN11
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG ĐIỆP KIẾT HẠ
TN12
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG NHẬN TĂNG NI
TN13
ĐƠN XIN CẤP PHÓ BẢN
TN14
ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU
TN15
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
BIỂU MẪU TỰ VIỆN
TV01
ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TV02
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP THỨC HÓA TỰ VIỆN
TV03
ĐƠN ĐĂNG KÝ PHỤC HỒI TỰ VIỆN
TV04
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TÔN GIÁO TRỰC THUỘC)
TV05
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV06
ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP BAN TRỤ TRÌ/BAN QUẢN TRỊ/BAN QUẢN TỰ/BAN HỘ TỰ
TV07
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV08
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM ... VÀ ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP ...
TV09
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI BẢNG HIỆU TỰ VIỆN
TV10
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP KHUÔN DẤU TRÒN
TV11
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI KHUÔN DẤU TRÒN (cấp lại)
TV12
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TV13
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CNQSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (mẫu 04a/ĐK)
TV14
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP XÂY DỰNG
TV15
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
TV16
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
TV17
BẢNG KÊ KHAI TỰ VIỆN
TV18
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI
TV19
MẪU KÊ KHAI CƠ SỞ THỜ TỰ
BIỂU MẪU QUẬN HUYỆN
QH01
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
QH02
THỐNG KÊ TỰ VIỆN VÀ TĂNG NI
QH03
BẢNG THỐNG KÊ TĂNG NI THƯỜNG TRÚ & TẠM TRÚ
QH04
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI CƯ TRÚ NGOÀI TỰ VIỆN
QH05
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẤN PHONG GIÁO PHẨM
QH06
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG
HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN
Đăng ký tài khoản mới
Kích hoạt tài khoản
Đăng nhập
Cập nhật tài khoản
Đổi mật khẩu
Quên mật khẩu

TN01-LÝ LỊCH TĂNG NI


 1.     ĐIỀU KIỆN:    

Tăng, Ni đang tu học tại các Tự viện trên địa bàn TP.HCM và có hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn tại các Tự viện đó.

 1.     HỒ SƠ LÝ LỊCH TĂNG NI:

a. Lý lịch Tăng Ni (mẫu TN01);

b. Bản sao CMND hoặc CCCD (có thị thực);

c. Bản sao Chứng nhận Tăng Ni hoặc Chứng điệp thọ giới hoặc Đơn phát nguyện xuất gia (có thị thực);

d. Bản sao Bằng cấp thế học (cao nhất, có thị thực);

e. Bản sao Bằng cấp Phật học (cao nhất, có thị thực);

f. Bản sao Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa/Hòa thượng; Ni sư/Ni trưởng (đối với Thượng tọa/Hòa thượng; Ni sư/Ni trưởng, có thị thực);

g. Hình 2x3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu/nhựt nâu, Ni áo tràng lam/nhựt lam).

 1.     CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ:

3.1  Thực hiện điền mẫu đơn trực tuyến:

3.1.1  Truy cập cổng thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền hcdt.pgtphcm.vn

3.1.2  Đăng ký mã thành viên (nếu chưa có) hoặc đăng nhập (nếu đã có mã thành viên)

3.1.3  Lựa chọn THỦ TỤC HÀNH CHÁNH - HỒ SƠ LÝ LỊCH TĂNG NI

3.1.4  Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo biểu mẫu TN01

3.1.5  Gởi đính kèm file PDF (sau khi Scan thành file PDF độ phân giải 300) các giấy tờ liên quan sau:

 1. CMND hoặc CCCD;
 2. Chứng nhận Tăng Ni hoặc Chứng điệp thọ giới hoặc Đơn phát nguyện xuất gia;
 3. Bằng cấp thế học (cao nhất);
 4. Bằng cấp Phật học (cao nhất);
 5. Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa/Hòa thượng; Ni sư/Ni trưởng;
 6. Hình 2x3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu/nhựt nâu; Ni áo tràng lam/nhựt lam).

3.1.6  Tiến hành lưu dữ liệu, xem trước hồ sơ đã điền, tải Lý lịch Tăng Ni bằng file Word hoặc PDF. Nhấp vào nút Gửi sau khi đã kiểm tra thông tin trên đơn chính xác và đã gởi đính kèm đầy đủ các giấy tờ liên quan tại mục 3.1.5.

3.2 Các bước xác nhận hồ sơ:

3.2.1  In Lý lịch Tăng Ni ra giấy A4 từ file Word hoặc PDF tải về

3.2.2  Đương đơn ghi rõ ngày/tháng/năm và ký tên

3.2.3  Ý kiến xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư hoặc Trụ trì (ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên, đóng dấu tròn của Tự viện nơi đang tu học)

 1.     CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:

Bước 1:  Tăng, Ni nộp Lý lịch Tăng Ni tại Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện nơi đang cư trú, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30đến 10 giờ 30).

Bước 2:  Tăng, Ni căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận THẺ THÀNH VIÊN TĂNG NI thuộc danh bạ Tăng Ni PG TP.HCM tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30)

 1.     QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

Bước 1: 

  Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ:

  Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Văn phòng cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả;

  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ và chưa đầy đủ, Văn phòng sẽ hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

    Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện tiến hành duyệt xét xác nhận hồ sơ.

    Scan lưu Lý lịch Tăng Ni, trả hồ sơ và hướng dẫn Tăng Ni nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố.

   Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ sau khi được Ban Trị sự PG quận/huyện xác nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp Biên nhận ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 1. CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:

     Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

     Cơ quan xác nhận thủ tục: Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện.