BIỂU MẪU TĂNG NI
TN01
LÝ LỊCH TĂNG NI
TN02
SƠ YẾU LÝ LỊCH
TN03
ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA
TN04
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI
TN05
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO
TN06
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI NI
TN07
ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA
TN08
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO NI
TN09
ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI
TN10
ĐƠN XIN NHẬP HẠ
TN11
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG ĐIỆP KIẾT HẠ
TN12
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG NHẬN TĂNG NI
TN13
ĐƠN XIN CẤP PHÓ BẢN
TN14
ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU
TN15
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
BIỂU MẪU TỰ VIỆN
TV01
ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TV02
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP THỨC HÓA TỰ VIỆN
TV03
ĐƠN ĐĂNG KÝ PHỤC HỒI TỰ VIỆN
TV04
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TÔN GIÁO TRỰC THUỘC)
TV05
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV06
ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP BAN TRỤ TRÌ/BAN QUẢN TRỊ/BAN QUẢN TỰ/BAN HỘ TỰ
TV07
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV08
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM ... VÀ ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP ...
TV09
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI BẢNG HIỆU TỰ VIỆN
TV10
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP KHUÔN DẤU TRÒN
TV11
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI KHUÔN DẤU TRÒN (cấp lại)
TV12
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TV13
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CNQSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (mẫu 04a/ĐK)
TV14
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP XÂY DỰNG
TV15
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
TV16
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
TV17
BẢNG KÊ KHAI TỰ VIỆN
TV18
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI
TV19
MẪU KÊ KHAI CƠ SỞ THỜ TỰ
BIỂU MẪU QUẬN HUYỆN
QH01
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
QH02
THỐNG KÊ TỰ VIỆN VÀ TĂNG NI
QH03
BẢNG THỐNG KÊ TĂNG NI THƯỜNG TRÚ & TẠM TRÚ
QH04
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI CƯ TRÚ NGOÀI TỰ VIỆN
QH05
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẤN PHONG GIÁO PHẨM
QH06
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG
HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN
Đăng ký tài khoản mới
Kích hoạt tài khoản
Đăng nhập
Cập nhật tài khoản
Đổi mật khẩu
Quên mật khẩu

TN02-SƠ YẾU LÝ LỊCH


  1.     ĐIỀU KIỆN:

Tăng, Ni đang tu học tại các Tự viện trên địa bàn TP.HCM và có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chánh liên quan đến cá nhân, Tự viện.

  1.     HỒ SƠ SƠ YẾU LÝ LỊCH:
  1. Sơ yếu lý lịch (mẫu TN02);
  2. Hình 2x3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu/nhựt nâu, Ni áo tràng lam/nhựt lam).
  1.     CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ:

3.1  Thực hiện điền mẫu đơn trực tuyến:

3.1.1  Truy cập cổng thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền hcdt.pgtphcm.vn

3.1.2   Đăng ký mã thành viên (nếu chưa có) hoặc đăng nhập (nếu đã có mã thành viên)

3.1.3  Lựa chọn THỦ TỤC HÀNH CHÁNH - SƠ YẾU LÝ LỊCH

3.1.4  Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo biểu mẫu TN02

3.1.5  Gởi đính kèm file PDF (sau khi Scan thành file PDF độ phân giải 300) các giấy tờ liên quan sau: hình 2x3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu/nhựt nâu; Ni áo tràng lam/nhựt lam).

3.1.6  Tiến hành lưu dữ liệu, xem trước hồ sơ đã điền, tải Sơ yếu lý lịch bằng file word hoặc PDF. Nhấp vào nút Gửi sau khi đã kiểm tra thông tin trên đơn chính xác và đã gởi đính kèm hình 2x3.

3.2 Các bước xác nhận hồ sơ:

3.2.1  In Sơ yếu lý lịch ra giấy A4 từ file Word hoặc PDF tải về

3.2.2  Đương đơn ghi rõ ngày/tháng/năm và ký tên

3.2.3  UBND phường/xã xác nhận.