BIỂU MẪU TĂNG NI
TN01
LÝ LỊCH TĂNG NI
TN02
SƠ YẾU LÝ LỊCH
TN03
ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA
TN04
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI
TN05
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO
TN06
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI NI
TN07
ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA
TN08
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO NI
TN09
ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI
TN10
ĐƠN XIN NHẬP HẠ
TN11
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG ĐIỆP KIẾT HẠ
TN12
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG NHẬN TĂNG NI
TN13
ĐƠN XIN CẤP PHÓ BẢN
TN14
ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU
TN15
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
BIỂU MẪU TỰ VIỆN
TV01
ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TV02
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP THỨC HÓA TỰ VIỆN
TV03
ĐƠN ĐĂNG KÝ PHỤC HỒI TỰ VIỆN
TV04
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TÔN GIÁO TRỰC THUỘC)
TV05
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV06
ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP BAN TRỤ TRÌ/BAN QUẢN TRỊ/BAN QUẢN TỰ/BAN HỘ TỰ
TV07
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV08
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM ... VÀ ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP ...
TV09
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI BẢNG HIỆU TỰ VIỆN
TV10
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP KHUÔN DẤU TRÒN
TV11
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI KHUÔN DẤU TRÒN (cấp lại)
TV12
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TV13
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CNQSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (mẫu 04a/ĐK)
TV14
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP XÂY DỰNG
TV15
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
TV16
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
TV17
BẢNG KÊ KHAI TỰ VIỆN
TV18
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI
TV19
MẪU KÊ KHAI CƠ SỞ THỜ TỰ
BIỂU MẪU QUẬN HUYỆN
QH01
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
QH02
THỐNG KÊ TỰ VIỆN VÀ TĂNG NI
QH03
BẢNG THỐNG KÊ TĂNG NI THƯỜNG TRÚ & TẠM TRÚ
QH04
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI CƯ TRÚ NGOÀI TỰ VIỆN
QH05
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẤN PHONG GIÁO PHẨM
QH06
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG
HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN
Đăng ký tài khoản mới
Kích hoạt tài khoản
Đăng nhập
Cập nhật tài khoản
Đổi mật khẩu
Quên mật khẩu

TN03-ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA


 1.     ĐIỀU KIỆN:

Nam, nữ Phật tử có nguyện vọng phát tâm xuất gia và đã hoàn tất thời gian tập sự 01 năm trước khi chính thức xuất gia.

 1.     HỒ SƠ PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA:
 1. ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA (mẫu TN03);
 2. Sơ yếu lý lịch (mẫu TN02, có xác nhận của Chính quyền địa phương);
 3. Bản sao CMND hoặc CCCD (có thị thực);
 4. Giấy khám sức khỏe;
 5. Hình 2x3 (chụp chính diện, nền trắng , mặc áo tràng lam);
 6. Bản sao Chứng nhận Tăng Ni của Bổn sư (có chứng thực);
 7. Bản sao Quyết định bổ nhiệm Trụ trì của Bổn sư (có chứng thực);
 8. Bản sao Chứng chỉ Bồi dưỡng Trụ trì của Bổn sư nếu vị Bổn sư là Đại đức, Sư cô (có chứng thực).
 1.     CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ:

3.1. Thực hiện điền mẫu đơn trực tuyến:

3.1.1 Truy cập cổng thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền hcdt.pgtphcm.vn 

3.1.2   Đăng ký mã thành viên (nếu chưa có) hoặc đăng nhập (nếu đã có mã thành viên)

3.1.3  Lựa chọn BIỂU MẪU TĂNG NI-ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA

3.1.4  Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo biểu mẫu TN03

3.1.5  Gởi đính kèm file PDF (sau khi Scan thành file PDF độ phân giải 300) các giấy tờ liên quan sau:

 1.  Sơ yếu lý lịch (theo mẫu TN02, có xác nhận của Chính quyền địa phương);
 2.  CMND hoặc CCCD;
 3.  Giấy khám sức khỏe;
 4.  Hình 2x3 (Phật tử mặc áo tràng lam, nền trắng, chụp chính diện);
 5.  Chứng nhận Tăng Ni của Bổn sư;
 6.   Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì của Bổn sư;
 7.  Chứng chỉ Bồi dưỡng Trụ trì của Bổn sư (nếu Bổn sư là Đại đức hoặc Sư cô)

3.1.6  Tiến hành lưu dữ liệu, xem trước hồ sơ đã điền, tải ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA bằng file Word hoặc PDF. Nhấp vào nút Gửi sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác trong đơn và đã gởi đính kèm đầy đủ các giấy tờ liên quan.

3.2 Các bước xác nhận hồ sơ:

3.2.1 Đương đơn ghi rõ ngày/tháng/năm và ký tên

3.2.2  Người giám hộ (cha, mẹ, vợ, chồng, ...) ký tên

3.2.3  Bổn sư ký tên, đóng dấu tròn của Tự viện

 1.     CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:

Bước 1Đương đơn nộp ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA kèm theo các giấy tờ liên quan (mục 3.1.5, bản sao có thị thực) tại Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện nơi Tự viện trực thuộc, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30).

Bước 2: Đương đơn nộp ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA sau khi đã được Ban Trị sự PG quận/huyện đóng dấu xác nhận kèm theo các giấy tờ liên quan (mục 3.1.5, bản sao có thị thực) tại Văn phòng Ban Tăng sự Thành phố (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30).

Bước 3 Đương đơn nhận kết quả giải quyết tại Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30).

5          QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

Bước 1: 

    Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ:

    Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả;

    Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

     Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ sau khi được Ban Trị sự PG quận/huyện xác nhận.

     Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng Ban Tăng sự Thành phố đóng dấu xác nhận; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 1.     CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:

     Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

     Cơ quan xác nhận thủ tục: Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện