BIỂU MẪU TĂNG NI
TN01
LÝ LỊCH TĂNG NI
TN02
SƠ YẾU LÝ LỊCH
TN03
ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA
TN04
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI
TN05
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO
TN06
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI NI
TN07
ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA
TN08
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO NI
TN09
ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI
TN10
ĐƠN XIN NHẬP HẠ
TN11
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG ĐIỆP KIẾT HẠ
TN12
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG NHẬN TĂNG NI
TN13
ĐƠN XIN CẤP PHÓ BẢN
TN14
ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU
TN15
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
BIỂU MẪU TỰ VIỆN
TV01
ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TV02
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP THỨC HÓA TỰ VIỆN
TV03
ĐƠN ĐĂNG KÝ PHỤC HỒI TỰ VIỆN
TV04
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TÔN GIÁO TRỰC THUỘC)
TV05
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV06
ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP BAN TRỤ TRÌ/BAN QUẢN TRỊ/BAN QUẢN TỰ/BAN HỘ TỰ
TV07
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV08
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM ... VÀ ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP ...
TV09
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI BẢNG HIỆU TỰ VIỆN
TV10
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP KHUÔN DẤU TRÒN
TV11
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI KHUÔN DẤU TRÒN (cấp lại)
TV12
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TV13
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CNQSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (mẫu 04a/ĐK)
TV14
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP XÂY DỰNG
TV15
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
TV16
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
TV17
BẢNG KÊ KHAI TỰ VIỆN
TV18
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI
TV19
MẪU KÊ KHAI CƠ SỞ THỜ TỰ
BIỂU MẪU QUẬN HUYỆN
QH01
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
QH02
THỐNG KÊ TỰ VIỆN VÀ TĂNG NI
QH03
BẢNG THỐNG KÊ TĂNG NI THƯỜNG TRÚ & TẠM TRÚ
QH04
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI CƯ TRÚ NGOÀI TỰ VIỆN
QH05
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẤN PHONG GIÁO PHẨM
QH06
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG
HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN
Đăng ký tài khoản mới
Kích hoạt tài khoản
Đăng nhập
Cập nhật tài khoản
Đổi mật khẩu
Quên mật khẩu

TN09-ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI


1.  HỒ SƠ THỌ GIỚI BỒ TÁT:

  1.  Đơn phát nguyện thọ Bồ tát giới (mẫu TN09);
  2. Bản sao CMND/CCCD (có thị thực);
  3.  03 ảnh 3 x 4, ảnh nền trắng, mặc áo tràng lam (dán trang sau).

2.  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ:

2.1 Thực hiện điền mẫu đơn trực tuyến:

2.1.1 Truy cập cổng thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền hcdt.pgtphcm.vn 

2.1.2  Đăng ký mã thành viên (nếu chưa có) hoặc đăng nhập (nếu đã có mã thành viên)

2.1.3  Lựa chọn BIỂU MẪU TĂNG NI - HỒ SƠ THỌ BỒ TÁT GIỚI

2.1.4  Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo biểu mẫu TN09

2.1.5 Gởi đính kèm file PDF các giấy tờ liên quan sau:

  1. Bản sao CMND/CCCD (có thị thực)
  2. 03 ảnh 3 x 4 (Ảnh nền trắng, mặc áo tràng lam)

2.1.6 Tiến hành lưu dữ liệu, xem trước hồ sơ đã điền, tải Đơn xin thọ giới Bồ tát bằng file Word hoặc pdf. Nhấp vào nút Gửi sau khi đã kiểm tra thông tin trên đơn chính xác và đã gởi đính kèm đầy đủ các giấy tờ liên quan.

2.2 Các bước xác nhận hồ sơ:

2.2.1 In Đơn xin thọ giới Bồ tát ra giấy A4 từ file Word hoặc PDF tải về

2.2.2  Đương đơn ghi rõ ngày/tháng/năm và ký tên

2.2.3  Ý kiến xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư hoặc Trụ trì (ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên, đóng dấu)

2.2.4  Ý kiến xác nhận của Ban Trị sự PG quận/huyện nơi Tự viện đương đơn đang sinh hoạt.

3.  CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:

Bước 1:  Đương đơn nộp Đơn xin thọ giới Bồ tát kèm theo các giấy tờ liên quan (mục 3.1.5, bản sao có thị thực) tại Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện nơi Tự viện trực thuộc, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30).

Bước 2:  Đương đơn xin thọ giới Bồ tát kèm theo các giấy tờ liên quan (mục 3.1.5, bản sao có thị thực) sau khi được xác nhận của Ban Trị sự cấp quận/huyện tại Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM sau khi được Ban Trị sự quận/huyện xác nhận.

4.  QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

Bước 1: 

   Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ:

   Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận;

   Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

    Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện, tiến hành duyệt xét xác nhận hồ sơ (ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên, đóng dấu).

    Văn phòng Ban Trị sự quận/huyện tập trung tất cả hồ sơ xin thọ giới Bồ tát nộp một lần tại Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố theo thời gian quy định.

    Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ sau khi được Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện xác nhận.

    Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp phát Phiếu báo danh để đương đơn thọ giới Bồ tát theo thời gian và địa điểm quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.