BIỂU MẪU TĂNG NI
TN01
LÝ LỊCH TĂNG NI
TN02
SƠ YẾU LÝ LỊCH
TN03
ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA
TN04
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI
TN05
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO
TN06
ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI NI
TN07
ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA
TN08
ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO NI
TN09
ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI
TN10
ĐƠN XIN NHẬP HẠ
TN11
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG ĐIỆP KIẾT HẠ
TN12
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG NHẬN TĂNG NI
TN13
ĐƠN XIN CẤP PHÓ BẢN
TN14
ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU
TN15
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
BIỂU MẪU TỰ VIỆN
TV01
ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TV02
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP THỨC HÓA TỰ VIỆN
TV03
ĐƠN ĐĂNG KÝ PHỤC HỒI TỰ VIỆN
TV04
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TÔN GIÁO TRỰC THUỘC)
TV05
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV06
ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP BAN TRỤ TRÌ/BAN QUẢN TRỊ/BAN QUẢN TỰ/BAN HỘ TỰ
TV07
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ
TV08
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM ... VÀ ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP ...
TV09
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỔI BẢNG HIỆU TỰ VIỆN
TV10
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP KHUÔN DẤU TRÒN
TV11
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI KHUÔN DẤU TRÒN (cấp lại)
TV12
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TV13
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CNQSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (mẫu 04a/ĐK)
TV14
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP XÂY DỰNG
TV15
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
TV16
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
TV17
BẢNG KÊ KHAI TỰ VIỆN
TV18
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI
TV19
MẪU KÊ KHAI CƠ SỞ THỜ TỰ
BIỂU MẪU QUẬN HUYỆN
QH01
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ
QH02
THỐNG KÊ TỰ VIỆN VÀ TĂNG NI
QH03
BẢNG THỐNG KÊ TĂNG NI THƯỜNG TRÚ & TẠM TRÚ
QH04
BẢNG KÊ KHAI TĂNG NI CƯ TRÚ NGOÀI TỰ VIỆN
QH05
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẤN PHONG GIÁO PHẨM
QH06
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG
HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN
Đăng ký tài khoản mới
Kích hoạt tài khoản
Đăng nhập
Cập nhật tài khoản
Đổi mật khẩu
Quên mật khẩu

TN10-ĐƠN XIN NHẬP HẠ


 1.     ĐIỀU KIỆN:

– Tăng, Ni đang thường trú/tạm trú tại các Tự viện trên địa bàn TP.HCM có nguyện vọng nhập Hạ tại các Trường hạ tập trung của 24 quận/huyện. Nếu Tăng, Ni khác quận/huyện, phải có ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện đang tu học.

  Tăng, Ni đang thường trú/tạm trú tại các Tự viện ngoài TP.HCM có nguyện vọng nhập Hạ tại các Trường hạ tập trung của 24 quận/huyện, phải có ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh/thành đang tu học.

 1.     HỒ SƠ NHẬP HẠ:
 1. ĐƠN XIN NHẬP HẠ (mẫu TN10) ;
 2. Giấy tạm vắng;
 3. Nếu Tăng Ni ngoài TP.HCM phải có  giấy giới thiệu của BTS GHPGVN tỉnh/thành (nơi đi), nếu Tăng Ni khác quận/huyện phải có giấy giới thiệu của BTS GHPGVN quận/huyện (nơi đi).
 1.     CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ:

3.1 Thực hiện điền mẫu đơn trực tuyến:

3.1.1 Truy cập cổng thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền hcdt.pgtphcm.vn:

3.1.2  Đăng ký mã thành viên (nếu chưa có) hoặc đăng nhập (nếu đã có mã thành viên)

3.1.3  Lựa chọn BIỂU MẪU TĂNG NI - ĐƠN XIN NHẬP HẠ

3.1.4  Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo biểu mẫu TN10, có dấu * là bắt buộc.

3.1.5  Gởi đính kèm file PDF (sau khi scan thành file PDF độ phân giải 300) các giấy tờ liên quan sau:

 1. Giấy tạm vắng;
 2. Nếu Tăng Ni ngoài TP.HCM phải có  giấy giới thiệu của BTS GHPGVN tỉnh/thành (nơi đi), nếu Tăng Ni khác quận/huyện phải có giấy giới thiệu của BTS GHPGVN quận/huyện (nơi đi).

3.1.6 Tiến hành lưu dữ liệu, xem trước hồ sơ đã điền, tải Đơn xin nhập hạ bằng file Word hoặc PDF. Nhấp vào nút Gởi sau khi đã kiểm tra thông tin trên đơn chính xác và đã gởi đính kèm đầy đủ các giấy tờ liên quan.

3.2  Các bước xác nhận hồ sơ:

3.2.1 In Đơn xin nhập hạ ra giấy A4 từ file Word hoặc PDF đã tải về

3.2.2 Đương đơn ghi rõ ngày/tháng/năm và ký tên

 

 1.     CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:

Bước 1: Tăng, Ni nộp HỒ SƠ ĐƠN XIN NHẬP HẠ tại Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30).

Bước 2:  Đương đơn căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện, thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30).

 1.     QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

Bước 1: 

   Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ:

   Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả (thời gian giải quyết là 07 ngày).

   Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần một lần để đương đơn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

   Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện xác nhận, đóng dấu và trả hồ sơ.

 1.     CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:

   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện.