HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN
Đăng ký tài khoản mới
Kích hoạt tài khoản
Đăng nhập
Cập nhật tài khoản
Đổi mật khẩu
Quên mật khẩu

TN01-LÝ LỊCH TĂNG NI


 1.     ĐIỀU KIỆN:    

Tăng, Ni đang tu học tại các Tự viện trên địa bàn TP.HCM và có hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn tại các Tự viện đó.

 1.     HỒ SƠ LÝ LỊCH TĂNG NI:

a. Lý lịch Tăng Ni (mẫu TN01);

b. Bản sao CMND hoặc CCCD (có thị thực);

c. Bản sao Chứng nhận Tăng Ni hoặc Chứng điệp thọ giới hoặc Đơn phát nguyện xuất gia (có thị thực);

d. Bản sao Bằng cấp thế học (cao nhất, có thị thực);

e. Bản sao Bằng cấp Phật học (cao nhất, có thị thực);

f. Bản sao Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa/Hòa thượng; Ni sư/Ni trưởng (đối với Thượng tọa/Hòa thượng; Ni sư/Ni trưởng, có thị thực);

g. Hình 2x3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu/nhựt nâu, Ni áo tràng lam/nhựt lam).

 1.     CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ:

3.1  Thực hiện điền mẫu đơn trực tuyến:

3.1.1  Truy cập cổng thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền hcdt.pgtphcm.vn

3.1.2  Đăng ký mã thành viên (nếu chưa có) hoặc đăng nhập (nếu đã có mã thành viên)

3.1.3  Lựa chọn THỦ TỤC HÀNH CHÁNH - HỒ SƠ LÝ LỊCH TĂNG NI

3.1.4  Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo biểu mẫu TN01

3.1.5  Gởi đính kèm file PDF (sau khi Scan thành file PDF độ phân giải 300) các giấy tờ liên quan sau:

 1. CMND hoặc CCCD;
 2. Chứng nhận Tăng Ni hoặc Chứng điệp thọ giới hoặc Đơn phát nguyện xuất gia;
 3. Bằng cấp thế học (cao nhất);
 4. Bằng cấp Phật học (cao nhất);
 5. Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa/Hòa thượng; Ni sư/Ni trưởng;
 6. Hình 2x3 (chụp chính diện, nền trắng, Tăng áo tràng nâu/nhựt nâu; Ni áo tràng lam/nhựt lam).

3.1.6  Tiến hành lưu dữ liệu, xem trước hồ sơ đã điền, tải Lý lịch Tăng Ni bằng file Word hoặc PDF. Nhấp vào nút Gửi sau khi đã kiểm tra thông tin trên đơn chính xác và đã gởi đính kèm đầy đủ các giấy tờ liên quan tại mục 3.1.5.

3.2 Các bước xác nhận hồ sơ:

3.2.1  In Lý lịch Tăng Ni ra giấy A4 từ file Word hoặc PDF tải về

3.2.2  Đương đơn ghi rõ ngày/tháng/năm và ký tên

3.2.3  Ý kiến xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư hoặc Trụ trì (ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên, đóng dấu tròn của Tự viện nơi đang tu học)

 1.     CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:

Bước 1:  Tăng, Ni nộp Lý lịch Tăng Ni tại Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện nơi đang cư trú, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30đến 10 giờ 30).

Bước 2:  Tăng, Ni căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận THẺ THÀNH VIÊN TĂNG NI thuộc danh bạ Tăng Ni PG TP.HCM tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30)

 1.     QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

Bước 1: 

  Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ:

  Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Văn phòng cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả;

  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ và chưa đầy đủ, Văn phòng sẽ hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

    Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện tiến hành duyệt xét xác nhận hồ sơ.

    Scan lưu Lý lịch Tăng Ni, trả hồ sơ và hướng dẫn Tăng Ni nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố.

   Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ sau khi được Ban Trị sự PG quận/huyện xác nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp Biên nhận ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 1. CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:

     Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

     Cơ quan xác nhận thủ tục: Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện.