HƯỚNG DẪN TÀI KHOẢN
Đăng ký tài khoản mới
Kích hoạt tài khoản
Đăng nhập
Cập nhật tài khoản
Đổi mật khẩu
Quên mật khẩu

TN07-ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA


 1. ĐIỀU KIỆN:

1.1 Giới tử thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Tp. Hồ Chí Minh.

1.2 Giới tử không thuộc trường hợp 1.1, nhưng là Ni sinh tại các viện/trường/lớp Phật học tại Thành phố; hồ sơ thọ giới do viện/trường tiếp nhận (phải có ý kiến của Bổn sư, nếu Bổn sư viên tịch thì phải có ý kiến của Y chỉ sư).

1.3 Giới tử không thuộc các trường hợp nêu trên, nếu có nhu cầu thọ giới tại Thành phố, phải được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi giới tử tu học) giới thiệu và ý kiến chấp thuận của Bổn sư; nếu Bổn sư viên tịch, phải có ý kiến đồng thuận của Y chỉ sư

1.4 Giới tử xin thọ giới Thức xoa ma na phải hội đủ các quy định theo điều 44, chương IX - Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

 1. Tuổi đời từ 18 đến 58 tuổi (tính theo khai sanh);
 2. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;
 3. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;
 4. Đã thọ giới Sa di ni ít nhất là 02 năm (do Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới);
 5. Có trình độ Sơ cấp Phật học, Trung học cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;
 6. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của 02 khóa đầu Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của hệ phái);
 7. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.
 1. HỒ SƠ THỌ GIỚI TỲ KHEO NI:

a. Đơn xin thọ giới Thức xoa ma na (mẫu TN07);

b. Sơ yếu lý lịch (mẫu TN02, có xác nhận của Chính quyền địa phương);

c. Bản sao Chứng điệp thọ giới Thức xoa ma na (có thị thực);

d. Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông (có thị thực);

e. Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học (có thị thực);

f. Bản sao CMND/CCCD (có thị thực);

g. Giấy khám sức khỏe;

h. 03 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng, chụp chính diện, nền trắng, áo tràng nâu).

 1.     CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ:

3.1  Thực hiện điền mẫu đơn trực tuyến:

3.1.1 Truy cập cổng thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền hcdt.pgtphcm.vn

3.1.2 Đăng ký mã thành viên (nếu chưa có) hoặc đăng nhập (nếu đã có mã thành viên)

3.1.3 Lựa chọn THỦ TỤC HÀNH CHÁNH - HỒ SƠ THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA

3.1.4 Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo biểu mẫu TN07, có dấu * là bắt buộc

3.1.5 Gởi đính kèm file PDF (sau khi scan thành file PDF độ phân giải 300) các giấy tờ liên quan sau:

 1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu TN02, có xác nhận của Chính quyền địa phương);
 2. Chứng điệp thọ giới Thức xoa ma na;
 3. Bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở;
 4. CMND/CCCD;
 5. Bằng tốt nghiệp Sơ Phật học;
 6. Giấy khám sức khỏe;
 7. 03 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng, chụp chính diện, nền trắng, áo tràng nâu).

3.1.6 Tiến hành lưu dữ liệu, xem trước hồ sơ đã điền, tải Đơn xin thọ giới Thức xoa ma na bằng file Word hoặc PDF. Nhấp vào nút Gửi sau khi đã kiểm tra thông tin trên đơn chính xác và đã gởi đính kèm đầy đủ các giấy tờ liên quan.

3.2 Các bước xác nhận hồ sơ:

3.2.1 In Đơn xin thọ giới Thức xoa ma na ra giấy A4 từ file Word hoặc PDF tải về

3.2.2 Đương đơn ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên

3.2.3 Ý kiến xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư hoặc Trụ trì (ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên, đóng dấu)

3.2.4 Ý kiến xác nhận của Ban Trị sự PG quận/huyện (nếu đương đơn đang tu học tại các Tự viện trên địa bàn TP.HCM); ý kiến xác nhận, giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nếu đương đơn đang tu học ở các tỉnh/thành khác); ý kiến xác nhận của viện/trường/lớp Phật học (nếu đương đơn đang theo học tại các viện/trường/lớp Phật học tại TP.HCM).

 1. CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:

Bước 1: Đương đơn nộp Đơn xin thọ giới Thức xoa ma na kèm theo các giấy tờ liên quan (mục 3.1.5, bản sao có thị thực) tại Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện nơi Tự viện trực thuộc, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30); nếu đương đơn đang theo học tại các viện/trường/lớp Phật học tại Thành phố thì hồ sơ thọ giới do viện/trường tiếp nhận; nếu đương đơn đang tu học ở các tỉnh/thành khác thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM theo thời gian quy định.

Bước 2: Đương đơn xin thọ giới Thức xoa ma na đến nhận Phiếu báo danh tại nơi nộp hồ sơ (Văn phòng Ban Trị sự PG quận/huyện, viện/trường/lớp Phật học) theo thời gian quy định để tham dự Kỳ khảo hạch giới tử.

 1. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

Bước 1:

   Văn phòng Ban Trị sự quận/huyện, viện/trường/lớp Phật học tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ:

   Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận;

   Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

   Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện, viện/trường/lớp Phật học tiến hành duyệt xét xác nhận hồ sơ (ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên, đóng dấu).

   Scan lưu Đơn xin thọ giới Thức xoa ma na sau đó tập trung tất cả hồ sơ xin thọ giới Tỳ kheo ni nộp một lần tại Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố theo thời gian quy định.

   Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ sau khi được Ban Trị sự cấp quận/huyện xác nhận.

   Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp phát Phiếu báo danh để đương đơn tham dự Kỳ khảo hạch giới tử theo thời gian và địa điểm quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

6.  CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:

   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

   Cơ quan xác nhận thủ tục: Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện, viện/trường/lớp Phật học.